Изложба „ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КОПИСТИ И СКРИПТОРИИ ОТ XIV ВЕК“
13 - 27 май 2024  в градинката „Кристал“ в София

Изложбата „ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КОПИСТИ И СКРИПТОРИИ ОТ XIV ВЕК“ запознава с процеса на създаване на ръкописната книга, с науката, която изучава писмото – палеографията, както и с осем български и осем сръбски кописти, оставили имената си в ръкописите.

Самата изложба е част на изследователски проект, разработван от Кирило-Методиевския научен център при БАН в сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, в който участват дванадесет учени от България, Сърбия и Италия. Проектът цели да проучи и систематизира знанията за южнославянските скриптории и книжовниците, работили в тях през особено важния за културата на Балканите XIV век.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 13 май до 27 май 2024 в градинката „Кристал“ в София.

Автори: Доц. д-р Марко Скарпа, Марта Рипаранте, Милена Давидович
Редактори: Проф. дфн Вася Велинова, проф. д-р Елисавета Мусакова
Графичен дизайн: Гл.ас. д-р Тотка Григорова, Анита Борисова

Проектът и изложбата се осъществяват с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по проект № КП-06-Н50/4 30.11.2020 и с сътрудничество на Община София.

   


Тотка Григорова, Марта Рипаранте, Марко Скарпа, Милена Давидович, Анита Борисова