Лятната школа по славянска палеография е организирана от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките. В сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” и Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” ще предложим на участниците уникалната възможност да получат практически опит в областта на славянската палеография в съответствие с най-новите методи на анализ и изследователски подходи.

The Slavic Palaeography Summer School is organised by the Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences. In collaboration with the Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences, the Centre for Slavo-Byzantine Studies “Professor Ivan Dujčev” and the SS. Cyril and Methodius National Library, we offer the participants the unique opportunity to gain hands-on experience working in the field of Slavic Palaeography according to its latest analysis methods and study approaches.

Летняя Школа по Славянской Палеографии организована Кирилло-Мефодиевским научным центром Болгарской академии наук. В сотрудничестве с Институтом Математики и информатики Болгарской академии наук, Центром славяно-византийских исследований им. профессора Ивана Дуйчева и Национальной библиотекой им. святых Кирилла и Мефодия мы предлагаем участникам уникальную возможность получить практический опыт в области славянской палеографии в соответствии с ее новейшими методами анализа и подходами к изучению.

Лятната школа ще се проведе от 25 до 31 юли в София, България. Мероприятията ще бъдат организирани в няколко академични институции в София. Сутрин ще чуем серия лекции по славянска палеография, последвани от следобедни семинари и практически занятия, посветени на почерците в южнославянските ръкописи. След това ще може да се разгледа градът и да се участва в екскурзии по основните забележителности на града.

The Summer School will take place from 25-31 July in Sofia, Bulgaria. Our daily activities will be hosted by
several academic institutions in Sofia and will see a series of morning lectures on Slavic Palaeography followed
by afternoon workshops and practical study sessions focusing on South Slavic handwritings. It will be possible,
afterwards, to explore the city and participate in guided tour of the city’s main points of interest.

Летняя школа пройдет с 25 по 31 июля в Софии, Болгарии. Наши ежедневные мероприятия будут организованы в нескольких академических учреждениях в Софии. В первой половине дня пройдут лекции по славянской палеографии, а за ними последуют семинары и практические занятия, посвященные южнославянским почеркам. После этого можно будет осмотреть город и принять участие в экскурсиях по его основным достопримечательностям.

Лятната школа е организирана с финансовата подкрепа на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 “Създаване и развитие на център за върхови постижения “Наследство.БГ” и в рамките на проектите "Kirillomethodikon" и "Южнославянски кописти и скриптории от ХІV в. (палеографска атрибуция и он-лайн реперториум” (No KP-06-N50/4), разработвани в Кирило-Методиевския научен център при БАН.

The Summer School is to be organised with the financial support of the BG05M2OP001-1.001-0001 Project for
the Establishment and Development of the Heritage BG Center of Excellence within the framework of the projects
"Kirillomethodikon" and "Fourteenth Century South Slavonic scribes and scriptoria (palaeographical attribution
and online repertorium) No KP-06-N50/4" of the Cyrillo-Methodian Research Centre at BAS.

Лятняя школа организирована при финансовой поддержке проекта BG05M2OP001-1.001-0001 “Создание и развитие центра передового опыта “Наследство.БГ” , и в рамках проектов "Kirillomethodikon" и "Южнославянские писцы и скриптории ХІV в. (палеографическая атрибуция и онлайн репертуар” (No KP- 06-N50/4) Кирилло-Мефодиевского научного центра Болгарской Академии наук.

 

   

 

     

 

For further information and assistance,
please feel free to contact us at the following email address: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Для получения дополнительной информации и помощи, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по следующему адресу электронной почты: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.