РП 1  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

РъководителМарко Скарпа

Участници: Десислава Панева-Маринов, Ива Трифонова

Начало и край: от Месец 1 до Месец 36

   Дейност 1.1 Координиране на научната и техническата дейност и мониторинг на изпълнението и административно и финансово управление на проекта

   Дейност 1.2 Установяване на научни контакти с библиотечните фондове, в които са запазени ръкописи, отнасящи се до проекта: 

-        България: НМКМ-София, БАН-София, Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив; 

-        Сърбия: Народна Библиотека Србије-Белград; 

-        Света Гора: библиотеки на манастирите Зограф, Хиландар, Св. Пантелеймон, Великата Лавра; 

-        Русия: ГИМ-Москва, РГБ-Москва, РНБ-Санкт-Петербург; 

-        Ватикана: Ватиканска апостолическа библиотека и др.

   Дейност 1.3 Създаване на ефективни модели, които да се използват за изследванията в областта на славянската дигитална палеография.


РП 2  СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ НАУЧНИ МОДЕЛИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИ СЛАВЯНСКИ ПОЧЕРЦИ 

РъководителВася Велинова

УчастнициМарко СкарпаИва ТрифоноваВеселка ЖелязковаЕлисавета Мусакова

Начало и крайот Месец 1 до Месец 36

   Дейност 2.1 Събиране на специализирана научна литература.

   Дейност 2.2 Научна дискусия със специалисти по славянска, гръцка и латинска палеография от цял свят, както и провеждане на необходимите онлайн работни срещи.

   Дейност 2.3 Изследване, изграждане и приложение на нови модели и средства за анализ, разбиране и интерпретация за определяне на средновековни славянски почерци.

   Дейност 2.4 Организиране на научен форум при приключването на проекта и представяне на неговите резултати посредством лекции в университети в България и чужбина.

   Дейност 2.5 Събиране на изнесените научни съобщения на различните по тип конференциите, научни форуми и семинари, тяхното редактиране и подготовка за печат.


РП 3  АРХЕОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ВЕЧЕ ПУБЛИКУВАНИ

РъководителЕлисавета Мусакова

УчастнициМарко Скарпа, Вася Велинова, Констанца БурлакуМилена ДавидовићМарта Рипаранте

Начало и крайот Месец 1 до Месец 12

   Дейност 3.1 Археографско проучване на ръкописите и съставяне на списък на познати вече в науката южнославянски писачи от XIV век.

   Дейност 3.2 Издирване на южнославянски ръкописи от XIV век във всички съществуващи хартиени и онлайн каталози на ръкописи и съставяне на онлайн списък на тези ръкописи, с евентуално посочване на писачите от каталозите. 

   Дейност 3.3 Допълване на списъка на писачите с материалите от каталозите.


РП 4 – РАБОТА С РЪКОПИСИТЕ В КНИГОХРАНИЛИЩАТА

РъководителВеселка Желязкова

УчастнициМарко СкарпаИва ТрифоноваВася ВелиноваЕлисавета МусаковаМилена ДавидовићМарта Рипаранте

Начало и крайот Месец 13 до Месец 36

   Дейност 4.1 При възможност проверка де визу в книгохранилищата за проверка на данните, извлечени от каталозите.

   Дейност 4.2 Избор на илюстративен материал от ръкописното наследство за заснемане.

   Дейност 4.3 Заснемане или поръчка на снимки, както и тяхното качване в онлайн база данни.

   Дейност 4.4 - Разработка на информационни материали за проекта и изработване на интернет страница на проекта, представяща неговите основни цели, задачи, изпълнители, предстоящи събития, работни срещи, конференции, публични отчети, документи и др.


РП 5 – ПИСАЧИ И СКРИПТОРИИ

РъководителМарко Скарпа

Участници: Ива ТрифоноваВася ВелиноваЕлисавета МусаковаМилена ДавидовићКонстанца Бурлаку

Начало и крайот Месец 13 до Месец 36

   Дейност 5.1 Определяне и проучване на писмените особености на всеки познат (или непознат по име) писач в съпоставка с другите писачи.

   Дейност 5.2 Проучване на личността на писачите и на тяхната творческа дейност.

   Дейност 5.3 Изучаване на скрипториите, в които са работили южнославянски писачи.

   Дейност 5.4 - Подготовка и експониране в София и в други градове на фотографска и документална изложба, посветена на писачите от XIV век.

   Дейност 5.5 Организиране на лятна школа по славянска палеография.

   Дейност 5.6 - Проектиране и създаване на интерактивна онлайн карта на скрипториите на Блаканите от XIV век (на български и английски), със снимка на манастира (ако е възможно), списък на ръкописите които са били писани там и линк към базата данни.


РП 6 – ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛИ, СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЦИФРОВИ ОБЕКТИ И МЕТАДАННИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНИ СЛАВЯНСКИ ПОЧЕРЦИ

РъководителДесислава Панева-Маринова

Участници: Радослав ПавловМаксим ГойновЙордан СтойковМарко СкарпаКонстанца БурлакуМарта Рипаранте

Начало и крайот Месец 1 до Месец 36

   Дейност 6.1 Проектиране и разработване на методи и средства за цифрово описание/катологизиране на средновековни славянски почерци. Формализация на знанието.

   Дейност 6.2 Моделиране и създаване на технологични компоненти на съхранение на цифровизирани средновековни славянски почерци и метаданни за тях.

   Дейност 6.3 Създаване на концепция и технологично решение на комплексен специализиран софтуер за цифров уеб достъп, извличане и куриране за средновековни славянски почерци и метаданни за тях.