31 януари - 4 февруари 2022 г.

Участие на Марко Скарпа в международна научна конференция „XII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения“.

Връзка към събитието: „XII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения“


20 юли 2021 г., в платформата Zoom

Уъркшоп Техника на старославянската калиграфия с Мария Скопина 

 Пълно запис на Youtube

 

24 май 2021 г., от 00 до 02.00 часа

Участие на Марко Скарпа и Елисавета Мусакова в БНР Нощен Хоризонт 

Нощен Хоризонт, радиопредаване по Българското национално радио, водено от Мая Данчева, покани двамата ни изследователи Марко Скарпа и Елисавета Мусакова за да обсъдят изследователския проект „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

 Връзка към събитието: „Учени от БАН търсят неизвестни факти в стари ръкописи“

 Пълно запис на Youtube

 

1-5 февруари 2021 г.

Участие на Марко Скарпа в международна научна конференция „XI Римские Кирилло-Мефодиевские чтения“.

 Връзка към събитието: „XI Римские Кирилло-Мефодиевские чтения“

 

15 декември 2020 г.

 Участие на Марко Скарпа в международна научна конференция „Collegium Cyrillometodianum“.